Privacyverklaring Paarden Oppas Service

De Paarden Oppas Service, gevestigd aan Broekstraat 37, 6616 AB Hernen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze privacyregels zijn in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG wetgeving, zoals vastgelegd per 25 mei 2018.

 

Contactgegevens:

https://PaardenOppasService.nl

info@PaardenOppasService.nl

Tel. 06 3877 6551

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paarden Oppas Service verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (wij maken gebruik van Google Analytics)

– Bankrekeningnummer (indien je gebruik maakt van onze producten/diensten)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Paarden Oppas Service verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Foto’s van jou/ je huis/je dieren, als jij die stuurt

– gezondheid (in welke mate je hulp nodig hebt als paardenhouder of beperkt bent als paardenoppas)

– burgerservicenummer (wij raden je aan om je ID veilig te sturen, want wij hebben je BSN niet nodig)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paarden Oppas Service verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw aanvraag/betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Paarden Oppas Service analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Paarden Oppas Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Paarden Oppas Service neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paarden Oppas Service) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paarden Oppas Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Paarden Oppas Service deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte. Daarnaast verstrekt Paarden Oppas Service jouw persoonsgegevens aan andere derden. Het gaat hierbij om de uitwisseling van contactgegevens en profielen tussen paardenhouders en paardenverzorgers.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paarden Oppas Service gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Paarden Oppas Service en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@paardenoppasservice.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen, op jouw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paarden Oppas Service neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@paardenoppasservice.nl