Intakekosten
De intakekosten zijn eenmalig en bedragen € 215,-. Dit bedrag wordt pas in rekening gebracht na het kennismakingsgesprek met de verzorger in kwestie, mits dat positief uitvalt. De intakekosten zijn een tegemoetkoming in de kosten voor het intakegesprek met de paardenhouder, de contractkosten plus het hele proces van Werving & Selectie, te weten de advertentiekosten, de intakegesprekken met de verzorgers, het natrekken van de referenties en het schrijven van de profielen.

Bemiddelingskosten Paarden Oppas Service
Naast de eenmalige intakekosten betaalt de paardenhouder de Paarden Oppas Service bemiddelingskosten voor iedere dag dat de verzorger bij hem/haar oppast. Dit is een bedrag wat je betaalt voor de inzet van de paardenoppas, omdat wij die tijdens jouw oppasperiode niet elders in kunnen zetten. Hiervoor regelt de Paarden Oppas Service verzorgers voor oppasopdrachten met het bijbehorende contract tussen de paardenhouder en de Hippische Verzorger en een handleiding voor het draaiboek, inclusief voerschema en is zij binnen kantooruren bereikbaar voor hulp en advies. Bij calamiteiten is de Paarden Oppas Service buiten kantooruren telefonisch bereikbaar (zie contactgegevens). Er worden dan direct passende maatregelen genomen. Indien de verzorger door welke reden dan ook uitvalt, zal de Paarden Oppas Service alles in het werk stellen om zo snel mogelijk voor gepaste vervanging te zorgen. Door deze continue support en back-up bieden wij de paardenhouders 100% zekerheid en steun. Bij eventuele geschillen of onduidelijkheden tussen de paardenhouder en de hippische verzorger kan de Paarden Oppas Service desgewenst bemiddelen.
De bemiddelingskosten bedragen € 7,50 per dag. Als je in de toekomst nogmaals weggaat, betaal je aan de Paarden Oppas Service alleen de bemiddelingskosten. Er worden bij vervolgopdrachten niet opnieuw intakekosten in rekening gebracht. Ook niet als de vaste verzorger niet beschikbaar is en er een andere verzorger geregeld moet worden. Wij raden je aan de data van eventuele vervolgopdrachten zo snel mogelijk door te geven aan de Paarden Oppas Service, zodat deze periode ingepland kan worden bij de verzorger in kwestie. Zo kan je keer op keer van de diensten van dezelfde verzorger gebruik maken.

Betaling
De Paarden Oppas Service houdt een betalingstermijn van 14 dagen aan. Indien een factuur niet binnen deze termijn voldaan wordt, kan er een boete van € 5,00 per dag in rekening gebracht worden. Alle kosten gemoeid met incasso zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Dagvergoeding verzorger
De verzorger krijgt van de paardenhouder een reiskostenvergoeding van € 0,20 per kilometer voor het kennismakingsgesprek en voor de opdracht. De dagvergoeding, welke je aan de verzorger betaalt, is afhankelijk van het aantal paarden dat verzorgd wordt, het aantal andere huisdieren dat je hebt en de verlangde werkzaamheden. Je betaalt alleen voor de uren dat de verzorger daadwerkelijk bezig is met de verzorging van de dieren.

Hieronder vind je een richtlijn voor de dagvergoeding.
Dagvergoeding per gewerkt uur:
tot 2 uur werk € 25,-
tot 3 uur werk € 35,- etc.

Annuleringskosten
De annuleringskosten bedragen € 95,- per opdracht. Op het moment dat wij het door jou ondertekende opdrachtformulier hebben ontvangen, gaan wij onmiddellijk voor jou aan het werk.
Indien je op enig moment daarna de opdracht weer in zou trekken, brengen wij € 95,- in rekening.

Verzaken meldingsplicht
Als de opdrachtgever na de eerste bemiddeling opnieuw gebruik wenst te maken van de diensten van de verzorger van de Paarden Oppas Service, dan meldt hij dit rechtstreeks bij de Paarden Oppas Service.  Indien de paardenhouder verzaakt melding te maken van eventuele vervolgopdrachten en de verzorger rechtstreeks benadert m.b.t. het uitvoeren van een vervolgopdracht, zal de Paarden Oppas Service hiervoor een boete van € 75,- in rekening brengen, naast de gebruikelijke kosten die de Paarden Oppas Service in rekening brengt voor iedere dag dat er één van onze Hippische Verzorgers ingezet wordt.

Vaste dienst
Wil je één van onze mensen in vaste dienst aannemen, vraag dan even naar de voorwaarden/overnamekosten!

Bovengenoemde prijzen zijn aangepast op 1 augustus 2017.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Welke diensten kunnen wij u aanbieden?

1 + 3 = ?

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en meld je aan voor onze nieuwsbrief

Facebook